การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)Download PDF
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)Download PDF
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561Download PDF
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560Download PDF
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559Download PDF