กิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1และ2