กิจกรรมลด/คัดแยกขยะจากต้นทาง(ธนาคารขยะ)

กิจกรรมลด/คัดแยกขยะจากต้นทาง(ธนาคารขยะ)

โปรดนำขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ มาฝาก(ขาย)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00น.

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลไทรม้า