ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต(เบื้องต้น)”
ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 14.00 น.
สามารถติดต่อขอเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไทรม้า
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ชั้น 3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-926-1350-2 ต่อ 310