ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์

หัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต(เบื้องต้น)”

ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 8.30 – 14.00 น.

สามารถติดต่อขอเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไทรม้า

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ชั้น 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-926-1350-2 ต่อ 310