ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเด็กนักเรียน *** ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ***

ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเด็กนักเรียน

*** ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ***

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2

เวลา 08.00-11.30น.

ณ ห้องโถงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า แห่งที่ 2

*******************************

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1

เวลา 09.00-13.00น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ชั้น 2