ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ(ดนตรีบำบัด)