ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ ตามประกาศจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด