นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี และรับชมพระบารมีผ่านการถ่ายทอดสด

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลไทรม้า นำโดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี และรับชมพระบารมีผ่านการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ในการนี้ เทศบาลตำบลไทรม้าได้จัดบริการอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วย