ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบันไดทางเข้า-ออก ด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงาน่ทศบาลตำบลไทรม้า

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบันไดทางเข้า-ออก ด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงาน่ทศบาลตำบลไทรม้าDownload PDF