ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2 บริเวณไทรม้าซอย3จากบ้านเลขที่87/3 ถึงแยกไทรม้าซอย5 ต้นตะเคียน

ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2 บริเวณไทรม้าซอย3จากบ้านเลขที่87/3 ถึงแยกไทรม้าซอย5 ต้นตะเคียนDownload PDF