ประกาศราคาการขาดทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ(ครั้งที่ 2)

ประกาศราคาการขาดทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ(ครั้งที่ 2)Download PDF