ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ไทรม้า 360 องศา”