ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำประติมากรรมลอยตัวในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า (17 พ.ย. 2558)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำประติมากรรมลอยตัวในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า (17 พ.ย. 2558)Download PDF