ประกาศเรื่อง การจำหน่าย การปิดป้ายชื่อสินค้าและราคาจำหน่าย “ทุเรียนนนท์”