ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  17   มีนาคม 2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น.

สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

1

2.75 กรัม/ลิตร 3.42 กรัม/ลิตร 3.10 กรัม/ลิตร

           วัดแดง

 2

2.90 กรัม/ลิตร 3.44 กรัม/ลิตร 3.31 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

3

3.25 กรัม/ลิตร 3.91 กรัม/ลิตร 3.51 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

4

2.95 กรัม/ลิตร  3.74  กรัม/ลิตร 3.82 กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ
5 3.63 กรัม/ลิตร   3.93 กรัม/ลิตร 3.60 กรัม/ลิตร

 ปากคลองอ้อม

6

3.32 กรัม/ลิตร 3.54 กรัม/ลิตร  3.27 กรัม/ลิตร  โป๊ะท่าน้ำยายเทียม
สรุปค่าเฉลี่ย 3.13 กรัม/ลิตร 3.66 กรัม/ลิตร

3.43 กรัม/ลิตร