ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  20   มีนาคม 2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น.

สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

1

2.69 กรัม/ลิตร 3.12 กรัม/ลิตร 2.86 กรัม/ลิตร

           วัดแดง

2

2.72 กรัม/ลิตร 2.93 กรัม/ลิตร 2.92 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

3

3.19 กรัม/ลิตร 3.30 กรัม/ลิตร 3.35 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

4

2.96 กรัม/ลิตร 3.34 กรัม/ลิตร 3.41 กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ
5 3.27 กรัม/ลิตร 3.50 กรัม/ลิตร 3.17 กรัม/ลิตร

 ปากคลองอ้อม

6

3.20 กรัม/ลิตร 3.26 กรัม/ลิตร 2.96 กรัม/ลิตร

 โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

สรุปค่าเฉลี่ย

2.99 กรัม/ลิตร 3.24 กรัม/ลิตร

3.11  กรัม/ลิตร