ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  21   มีนาคม 2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น.

สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

1

2.83 กรัม/ลิตร 2.91 กรัม/ลิตร 2.75 กรัม/ลิตร

           วัดแดง

2

2.90 กรัม/ลิตร 3.07 กรัม/ลิตร 2.80 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

3

3.05 กรัม/ลิตร 2.99 กรัม/ลิตร 2.95 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

4

3.12  กรัม/ลิตร 3.21 กรัม/ลิตร 3.08 กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

5

3.44 กรัม/ลิตร 3.48 กรัม/ลิตร 2.96 กรัม/ลิตร

 ปากคลองอ้อม

6

3.22 กรัม/ลิตร 3.39 กรัม/ลิตร 2.70 กรัม/ลิตร

 โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

สรุปค่าเฉลี่ย

3.09 กรัม/ลิตร  3.17 กรัม/ลิตร

2.87 กรัม/ลิตร