ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่   22  มีนาคม 2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น.

สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

1

2.81 กรัม/ลิตร 2.75 กรัม/ลิตร 2.55 กรัม/ลิตร            วัดแดง

2

2.77 กรัม/ลิตร  2.80 กรัม/ลิตร 2.63 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

3

2.98 กรัม/ลิตร 3.01 กรัม/ลิตร 2.95 กรัม/ลิตร ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 
4 2.94 กรัม/ลิตร 3.09 กรัม/ลิตร  3.04 กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

5

3.26 กรัม/ลิตร 3.27 กรัม/ลิตร 3.14 กรัม/ลิตร  ปากคลองอ้อม
6 2.70 กรัม/ลิตร 2.89 กรัม/ลิตร 2.90 กรัม/ลิตร

 โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

สรุปค่าเฉลี่ย 2.91 กรัม/ลิตร   2.96 กรัม/ลิตร 2.86 กรัม/ลิตร