ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่   23  มีนาคม 2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

1

2.77 กรัม/ลิตร  3.06 กรัม/ลิตร 2.62 กรัม/ลิตร

           วัดแดง

2

2.74 กรัม/ลิตร 3.09 กรัม/ลิตร 2.95 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

3

3.29 กรัม/ลิตร 3.34 กรัม/ลิตร 3.28 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

4

3.25 กรัม/ลิตร 3.35 กรัม/ลิตร 3.35 กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

5

3.49 กรัม/ลิตร 3.48 กรัม/ลิตร 3.16 กรัม/ลิตร

 ปากคลองอ้อม

6

3.12 กรัม/ลิตร  3.02 กรัม/ลิตร 2.90 กรัม/ลิตร

 โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

สรุปค่าเฉลี่ย 3.11 กรัม/ลิตร  3.22 กรัม/ลิตร 3.04 กรัม/ลิตร