ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่   24  มีนาคม 2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น.

สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

1

2.79 กรัม/ลิตร 2.50 กรัม/ลิตร 2.55 กรัม/ลิตร

           วัดแดง

 2

2.97 กรัม/ลิตร 2.80 กรัม/ลิตร 2.64 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

3

  3.20 กรัม/ลิตร 3.18 กรัม/ลิตร 2.82 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

4

3.18 กรัม/ลิตร 3.16 กรัม/ลิตร 2.93 กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

5

3.08 กรัม/ลิตร 2.89 กรัม/ลิตร   2.60 กรัม/ลิตร

 ปากคลองอ้อม

6

2.87 กรัม/ลิตร 2.67 กรัม/ลิตร 2.44 กรัม/ลิตร

 โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

สรุปค่าเฉลี่ย

3.01 กรัม/ลิตร 2.86 กรัม/ลิตร

2.66 กรัม/ลิตร