ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่   3  พฤษภาคม  2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

หมายเหตุ

1

0.93  กรัม/ลิตร

วัดแดง

 

2

1.08  กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

 

3

1.16  กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

 

4

1.24  กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ  
5 1.37  กรัม/ลิตร

ปากคลองอ้อม

 

6

0.75  กรัม/ลิตร โป๊ะท่าน้ำยายเทียม  
สรุปค่าเฉลี่ย

1.08  กรัม/ลิตร

   

หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร