ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  4   พฤษภาคม  2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

หมายเหตุ

1

0.84  กรัม/ลิตร

วัดแดง

 

2

0.89  กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

 

3

1.16  กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

 

4

0.77  กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

 

5

0.67  กรัม/ลิตร

ปากคลองอ้อม

 

6

0.77  กรัม/ลิตร

โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

 

สรุปค่าเฉลี่ย

0.90  กรัม/ลิตร

   

หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร