ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  9   พฤษภาคม  2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

หมายเหตุ

1

0.44 กรัม/ลิตร วัดแดง  
2 0.44 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

 

3

0.47 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

 

4

0.49 กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

 

5

0.47 กรัม/ลิตร

ปากคลองอ้อม

 

6

0.46 กรัม/ลิตร

โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

 

สรุปค่าเฉลี่ย

0.46 กรัม/ลิตร

   

หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร