ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่   11  พฤษภาคม  2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ หมายเหตุ
1 0.32 กรัม/ลิตร วัดแดง

 

2

0.35 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

 

3

0.40 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

 

4

0.36 กรัม/ลิตร

วัดไทรม้าเหนือ

 

5

0.40 กรัม/ลิตร

ปากคลองอ้อม

 

6

0.40 กรัม/ลิตร

โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

 

สรุปค่าเฉลี่ย

0.37 กรัม/ลิตร

   

หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร