ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลไทรม้า

เทศบาลตำบลไทรม้า มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเป็นรูปต้นไทร
รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ต้นไทร มาจาก ชื่อตำบลไทรม้า
น้ำ หมายถึง สิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวชุมชนไทรม้าให้มีความอุดมสมบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณตำบลไทรม้ามีการเดินทางระหว่างบ้านบางกอกกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในการเดินทางมีทั้งช้าง ม้า และทหาร เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไทรจำนวนมาก ประกอบกับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสำหรับพักม้าและช้างของกองทัพทหาร รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้น ป่าแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า “ป่าไทรม้าพัก” ต่อมาเมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณป่าไทรม้าพักเพิ่มมากขึ้น พื้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า “ไทรม้า” และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี

มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านวัดแดง
  • หมู่ 2 บ้านคลองบางกำลัง
  • หมู่ 3 บ้านคลองหลุมมะดัน
  • หมู่ 4 บ้านไทรม้าเหนือ
  • หมู่ 5 บ้านไทรม้าใต้
  • หมู่ 6 บ้านบางประดู่

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 22/2 หมู่ 2 ซ.ไทรม้า3 ถ.อนุสรณ์ประเสริฐ ตำบลไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2926-1350-2

คำขวัญประจำตำบลไทรม้า

” ไทรม้าถิ่นทุเรียนนนท์ ผู้คนงามน้ำใจ ลือเลื่องหลวงพ่อใหญ่ ใส่ใจการพัฒนา “