ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.20 – 10.10 น.
รายละเอียดดังนี้
 
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.23 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.25 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.23 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.24 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.26 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.23 กรัม/ลิตร
 
สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.24 กรัม/ลิตร
 
***ขณะนี้ ให้เกษตรกรทุกท่านระมัดระวัง
ในการนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ซึ่งน้ำที่นำไปใช้ทางการเกษตร ค่าความเค็ม
ไม่ควรเกิน 0.25 กรัม/ลิตร
 
ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลตำบลไทรม้าจะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง