หมู่ 1 บ้านวัดแดง
หมู่ 2 บ้านคลองบางกำลัง
หมู่ 3 บ้านคลองหลุมมะดัน
หมู่ 4 บ้านไทรม้าเหนือ
หมู่ 5 บ้านไทรม้าใต้
บ้านบางอ้อ
บ้านวัดเพลง
หมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์
หมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ 2