ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.3 บริเวณทางกระบือ สาธารณประโยชน์หน้าหมู่บ้านรวมพร

ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.3 บริเวณทางกระบือ สาธารณประโยชน์หน้าหมู่บ้านรวมพรDownload PDF