รับสมัครนักปั่นจักรยานเพื่อปั่นเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวไทรม้า โครงการหัวใจสีเขียวเที่ยวไทรม้า Bike For Life ครั้งที่ 4

โครงการหัวใจสีเขียวเที่ยวไทรม้า Bike For Life ครั้งที่ 4

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-926-1350-2 ต่อ 212, 220 หรือ นายเกรียงศักดิ์ ปานปิ่น 092-2647459

ID: kriengsak7459

ใบสมัครDownload PDF