สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

        ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลไทรม้า ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

สามารถรับเอกสารใบสมัครได้ที่กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลไทรม้า

หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากด้านล่างนี้และยื่นเอกสารได้ที่กองสวัสดิการ ชั้น 2

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ใบสมัครDownload PDF