” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” จังหวัดนนทบุรี และโครงการเทศบาลสัญจร