ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า 
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

เด็ก (อายุไม่เกิน ๑๕ ปี)  ลงทะเบียนรับของที่ระลึกหน้างาน(จำนวนจำกัด)

และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆ พร้อมลุ้นจับฉลากแจกจักรยานภายในงาน 🎉 รับประทานอาหารฟรี 🍽

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๙๒๖ ๑๓๕๐ – ๒ ต่อ ๓๐๔
ในวันและเวลาราชการ