2559 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดCCTV ในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า (15 ก.พ. 2559)

2559 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดCCTV ในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า (15 ก.พ. 2559)Download PDF