ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ เทศบาลตำบลไทรม้า

เทศบาลตำบลไทรมา เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไทรม้า ในวันจันทร์…