การดำเนินการกรณีเขื่อนทรุดตัวและดินสไลด์ ณ บริเวณหน้าวัดไทรม้าเหนือ

จากเหตุการณ์เขื่อน ทรุดตัวและดินสไลด์ที่วัดไทรม้าเหนือ…