ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่…