กระดานร้องเรียน สามารถใช้ในการร้องเรียนได้จริงหรือเปล่าครับ

กระดานร้องเรียนCategory: คำถามทั่วไปกระดานร้องเรียน สามารถใช้ในการร้องเรียนได้จริงหรือเปล่าครับ
ภาณุ กีรกะจินดา | ถามเมื่อ Jan 11

ผมได้ทำการร้องเรียน เรื่อง รถจอดกีดขวางการจราจรในซอยไทรม้า 7 บริเวณคลองหลุมมะดัน ไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 แต่ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด
จึงอยากทราบว่าช่องทางในการร้องเรียนที่ถูกต้องและได้รับการตอบสนองควรทำอย่างไรครับ