การจัดเก็บขยะในพื้นที่

กระดานร้องเรียนCategory: คำถามทั่วไปการจัดเก็บขยะในพื้นที่
วงศ์ดนัย | ถามเมื่อ Feb 28

เรียน  ท่านนายก ทต. และผู้เกี่ยวข้อง
      การจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไทรม้าควรมีการจัดเก็บสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (เป็นอย่างต่ำ) หรือเปล่าครับ  จากที่สังเกตุในเขตพื้นที่ หมู่ 4- หมู่ 6 มีขยะเต็มถังตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 2562 เป็นต้นมา สนง.ควรจัดเวรในการเก็บขยะของ จนท. ขณะนี้ชาวบ้านไม่มีถังขยะให้ทิ้งแร้วคับ รบกวนช่วยดูแลในด้านนี้ด้วยนะครับชุมชนจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ให้สมกับที่ประชาชนชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าบำรุงถังขยะคับ