ขยะ

man | ถามเมื่อ Jun 12

ขยะล้นถัง ไม่เห็นมาเก็บหลายวันแล้ว
มีปัญหาอะไรคับ