ขอขอบคุณ เทศบาล และผู้ประกอบการในหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์

กระดานร้องเรียนCategory: คำถามทั่วไปขอขอบคุณ เทศบาล และผู้ประกอบการในหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์
Ballang Tapsen | ถามเมื่อ Dec 28

 ตามที่ได้ ร้องเรียน เรื่องควันและเสียงจากการตัดและเลื่อมเหล็ก ตลอดจนการทาสีเหล็กเพื่อประกอบโครงสร้าง ซึ่งหลังจากชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาที่มีผลกระทบต่อ เด็ก และคนชรา ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งทางผู้ประกอบการได้หยุดการตัดประกอบ และทาสี โครงสร้าง ไปตั้งแต่ช่วงเทศบาลมาตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน  ขอบคุณมากครับ