ขอให้ตรวจสอบการปลูกสร้างบ้านว่ารุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือไม่

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปลูกสร้างบ้านว่ารุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือไม่
วิศิษฏ์ วัฒนพงษ์ | ถามเมื่อ Jan 29

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรม้า
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปลูกสร้างบ้านบนทางสาธารณะ
       ตามที่ข้าพเจ้าได้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเข้า อบต.ท่าอิฐ พบว่าบริเวณริมถนนเลียบคลองวัดแดง มีการปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณริมทาง และรุกล้ำแนวเขตคลองวัดแดง บริเวณหลังหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซึ่งแต่เดิมบริวณดังกล่าวมีการปลูกสร้างเพิงพักชั่วคราวเพื่อขายสินค้าให้กับคนงานก่อสร้างที่เข้าออกเพื่อทำงานในหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ต่อมาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ได้ต่อเติมและอยู่อาศัยอย่างถาวร อีกทั้งบ้านหลังดังกล่าวเลี้ยงสัตว์(สุนัขและไก่) ทำให้รถที่สัญจรไปมาต้องพึงระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลา รายละเอียดปรากฏตามรูปถ่ายแนบ
       ดังนั้นข้าฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลไทรม้าเพื่อตรวจสอบการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร และได้โปรดแจ้งผลให้ประชาชนทั่วไปทราบทางกระดานร้องเรียนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายวิศิษฏ์ วัฒนพงษ์