ชี้แจงเรื่องกรณีเสียงและควันจากการตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กบริเวณหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์

กระดานร้องเรียนCategory: ข้อเสนอแนะชี้แจงเรื่องกรณีเสียงและควันจากการตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กบริเวณหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์
Admin2 Staff | ถามเมื่อ Dec 28

เรียนคุณ Ballang Tapsen

ตามที่คุณ Ballang Tapsen ได้แจ้งเรื่องเสียงและควันจากการตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กในหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์มานั้น  ทางเทศบาลตำบลไทรม้าได้ดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว และได้สอบถามบ้านข้างเคียงในบริเวณดังกล่าวได้ความว่าปัจจุบีนเหตุดังกล่าวได้มีการยุติลงแล้ว

 

เทศบาลตำบลไทรม้า