ชี้แจงเรื่องการก่อสร้างร้านล้ำที่ทางเดินสาธารณะหน้าปากซอยไทรม้า(หลังเต้นท์รถ)

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนชี้แจงเรื่องการก่อสร้างร้านล้ำที่ทางเดินสาธารณะหน้าปากซอยไทรม้า(หลังเต้นท์รถ)
Admin2 Staff | ถามเมื่อ Dec 20

เรียนคุณ นัน

ตามที่คุณนันได้ร้องเรียนเรื่องการสร้างร้านล้ำที่ทางเดินสาธารณะหน้าปากซอยไทรม้า(หลังเต้นท์รถ)มานั้น                                ทางเทศบาลตำบลไทรม้าได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการก่อสร้างรุกล้ำที่ทางเดินเท้าสาธารณะในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้ทำการบันทึกข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของ นางสาวอนันตยา ธัญญผล ผู้เช่าที่ดำเนินกิจการดังกล่าว รายละเอียดตามบันทึกที่แนบมา ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลไทรม้า