ชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีสุนัขไม่จรจัดเดินเพ่นผ่าน บริเวณหน้าร้านครัว3ยาย

กระดานร้องเรียนCategory: ข้อเสนอแนะชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีสุนัขไม่จรจัดเดินเพ่นผ่าน บริเวณหน้าร้านครัว3ยาย
Admin2 Staff | ถามเมื่อ Dec 28

เรียนคุณ นิภา

ตามที่คุณนิภาได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไทรม้าเรื่องสุนัขไม่จรจัดบริเวณหน้าร้านครัว 3 ยาย มานั้น                  ทางเทศบาลตำบลไทรม้าได้ดำเนินได้ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากไม่พบเจ้าของสุนัขดังกล่าว จึงขอรบกวนให้ผู้ร้องเรียนส่งรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อทำการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยข้อมูลของท่านจะเก็บเป้นความลับของทางราชการต่อไป

เทศบาลตำบลไทรม้า