ชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังรบกวนจากการร้องเพลงหน้าเทศบาลตำบลไทรม้า

กระดานร้องเรียนCategory: ข้อเสนอแนะชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังรบกวนจากการร้องเพลงหน้าเทศบาลตำบลไทรม้า
Admin2 Staff | ถามเมื่อ Dec 28

เรียนคุณ คนจะนอน

ตามที่คุณคนจะนอนได้แจ้งเรื่องเสียงดังรบกวนหน้าเทศบาลตำบลไทรม้ามานั้น ทางเทศบาลตำบลไทรม้าได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพบว่าเป็นการจัดเลี้ยงปีใหม่ และเหตุการณ์ดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว

เทศบาลตำบลไทรม้า