ชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีรถกีดขวางการจราจรในซอยไทรม้า7 บริเวณคลองหลุมมะดัน

กระดานร้องเรียนชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีรถกีดขวางการจราจรในซอยไทรม้า7 บริเวณคลองหลุมมะดัน
Admin2 Staff | ถามเมื่อ Jan 22

เรียนคุณภาณุ กีระจินดา

ตามที่คุณภาณุ กีระจินดา ได้ร้องเรียนเรื่องการจอดรถกีดขวางการจราจรผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรม้ามานั้น

ทางเทศบาลตำบลไทรม้าได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว และได้นำป้ายเตือนห้ามจอดตลอดแนวไปติด และขอความร่วมมือผู้ที่นำรถมาจอดให้ดำเนินการแก้ไขทันที แต่ก็ไม่ได้รับคามร่วมมือแต่อย่างใด

ทางงานเทศกิจจึงได้ทำหนังสือประสารงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางศรีเมือง มาดำเนินการตามระเบียบของกฏหมายต่อไป

เทศบาลตำบลไทรม้า