ทางเข้าท่าอิฐ เลยเดอะบริค เข้ามาหน่อย ก่อนจะถึงทางแยกเข้าอู่รถเมล์ สาย 203 เทปูนล้ำแนวเสาไฟฟ้า

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนทางเข้าท่าอิฐ เลยเดอะบริค เข้ามาหน่อย ก่อนจะถึงทางแยกเข้าอู่รถเมล์ สาย 203 เทปูนล้ำแนวเสาไฟฟ้า
นายดุษฎี สมตน | ถามเมื่อ Nov 28

ทางเข้าท่าอิฐ จากแยกไทรม้า เลยเดอะบริค เข้ามาหน่อย ก่อนจะถึงทางแยกเข้าอู่รถเมล์ สาย 203 ทางซ้ายมือ กำลังมีการก่อสร้าง ผู้ก่อสร้างได้มีการเทปูนล้ำแนวเสาไฟฟ้าเข้ามาเขตถนน ทำอย่างนี้ได้หรือครับ เพราะแนวเขตเสาไฟฟ้า มันเป็นแนวแบ่งเขตที่ดินบุคคล กับที่ดินสาธารณะ ที่สำคัญ การเทปูน ไม่ได้ทำถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมการจราจร ไม่มีแนวโค้ง แต่เป็นการเทแนวตรง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด หากเกิดแล้วใครจะรับผิดชอบครับ

1 Answers
Admin2 Staff ตอบเมื่อ Nov 30

เรียนคุณดุษฏี สมตน
           บริเวณทางเข้าซอยท่าอิฐ ก่อนถึงทางแยกเข้าอูรถเมล์ สาย 203 นั้น ทางเทศบาลตำบลไทรม้าขอชี้แจงว่า เป็นพื้นที่เขตความรับผิดชอบของ อบต.บางรักน้อย ซึ่งคุณดุษฎีสามารถแจ้งไปยัง อบต.บางรักน้อย ได้เลยค่ะ