นโยบายการเก็บขยะ

คนรักไทรม้า | ถามเมื่อ Feb 19

เรียน ท่านนายกมงคล อัศวนิโครธร ที่เคารพ
เรื่องนโยบายการเก็บขยะ/เก็บถังขยะ ที่เก็บถังขยะกลับไปและให้ชาวบ้านใส่ถุงกองไว้ และไม่มาเก็บทุกวัน ทุกเช้าหมาจะฉีกถุงขยะเละเทะเต็มถนนไปหมด มีขยะมากมาย รวมถึงอุจาระจากแพมเพิสของผู้ป่วย อยากให้ท่านนายกช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย