ฝาท่อระบายน้ำแตกทรุด ถนนทางเข้าหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์ 2

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนฝาท่อระบายน้ำแตกทรุด ถนนทางเข้าหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า
         เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำไหล่ทาง ถนนเข้าหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์2 แตกชำรุด ตรงบริเวณหน้า บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด จึงขอให้ทางเทศบาลเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ